Tillsammans med Aalto Universitet presenter vi detaljerad information om effektbaserade metoder, varför metoderna behövs och hur de kan användas för att förbättra övervarkningen av vattenkvalitet. Vidare kommer två exempel från verkliga tillämpningar med effektbaserad analyser från finska och svenska avlopps- och dricksvattenreningsverk att presenteras.

Talare:
Riku Vahala, Prof. Aalto Universitet – Inledning och introduktion

Johan Lundqvist, Docent, SLU – Effektbaserade metoder för vattenkvalitetsbedömning

Helene Ejhed, miljöingenjör, Norrvatten – Ett praktiskt exempel på tillämpning av effektbaserade metoder i ett svenskt dricksvattenreningsverk

Pia Talja, vetenskaplig handläggare, Europeiska Kemikaliemyndigheten – Toxicitet hos nya föroreningar – Effektbaserad bedömning av avloppsreningsverk i Finland

Elin Lavonen, vattenspecialist, BioCell Analytica – Exempel på svenska projekt: ”MiKe – screening av toxiska effekter i 16 svenska dricksvattenverk” och ”Effektbaserade analyser för att utvärdera reningseffekt och miljöfara i avloppsvatten”

Registrera här: bit.ly/EBMwater