Rent vatten för

människa och miljö

BioCell Analytica utför effektbaserade analyser i celler för att upptäcka hälso- och miljöfarliga föroreningar i vatten, jord och sediment

Grönt dricksglas i PNG-format

DRICKSVATTEN

Med våra metoder kan vi säkerställa att dricksvattnet inte är förorenat av hälsofarliga kemikalier.

Vatten rinner ut ur ett avlopp, PNG

AVLOPPSRENING

Våra analysmetoder kan kartlägga förekomst och reningseffektivitet för miljöfarliga kemikalier i avloppsvatten.

Grön droppe i ett förstoringsglas PNG

MILJÖÖVERVAKNING

Våra analysmetoder visar den sammantagna effekten, den så kallade cocktaileffekten, som uppstår då flera ämnen samverkar.

Kugghjul som snurrar i en cirkel

TEKNISKA LÖSNINGAR

För att minska riskerna med kemiska föroreningar i vatten behöver branschen utvärdera nya tekniska lösningar.

Några av våra kunder

Sydvatten logo grey
Sydvatten logo grey
Sydvatten logo grey
Sydvatten logo grey
Sydvatten logo grey
Sydvatten logo grey

Hela isberget, inte bara toppen
De metoder som idag används för att kontrollera förekomsten av hälsofarliga kemikalier i vatten (kemisk analys) kan bara detektera en mycket begränsad del av alla de kemiska ämnen som kan förorena vatten. Internationell forskning visar att upp till 99% av de hälsofarliga kemikalierna passerar oupptäckta om man förlitar sig på kemisk analys av kända miljögifter. BioCell Analyticas metoder gör det möjligt för vattenbranschen att överbrygga detta stora mörkertal. Vi erbjuder analysmetoder som kan upptäcka hälsorelevanta effekter i odlade celler.

Det unika med BioCell Analyticas metoder är att de mäter effekten av alla i provet ingående hälsoskadliga ämnen, istället för att som tidigare mäta halten av ett fåtal utvalda kemiska ämnen. Detta ger värdefull information som kan hjälpa oss att förstå hur människors hälsa och miljön påverkas av alla kemikalier vi utsätts för samtidigt, den så kallade cocktail-effekten. 

BioCell Analytica på 30 sekunder