Privacy Policy

Kontaktuppgifter:
BioCell Analytica (org. 559229-7336)
Besöksadress: Ulls väg 29C, 756 45 Uppsala
E-post: johan.lundqvist@biocellanalytica.se
Telefon: +46 (0)70-420 05 60
Hemsida: www.biocellanalytica.se

 


§ 1. Bakgrund
Denna personuppgiftspolicy (”Policyn”) anger regler och riktlinjer kring hur personuppgifter ska hanteras på BioCell Analytica (org. nr 559229-7336)(s) webbplats www.biocellanalytica.se. Policyn beskriver hur personuppgifter samlas in, hur de används, hur webbplatsens användare har kontroll över hantering av sina personuppgifter samt hur de kan kontakta ansvarig för dessa frågor.

§ 2. Syfte
Syftet med policyn är att tillhandahålla webbplatsens användare information och svar på hur deras personuppgifter kan komma att hanteras på webbplatsen.

§ 3. Samtycke

a) Inhämta samtycke
För att personuppgifter ska få behandlas måste först ett samtycke inhämtas från webbplatsens användare. Samtycket ska vara informativt och tydligt så att alla parter förstår hur personuppgifterna hanteras. Vi inhämtar samtycke genom att varje besökare får acceptera användarvillkoren och cookies, däribland personuppgiftspolicyn.

b) Återkalla samtycke
Dina personuppgifter kan när som helst återkallas genom att kontakta:

 1. E-post: johan.lundqvist@biocellanalytica.se
 2. Telefon: +46 (0)70-420 05 60

c) Radera personuppgifter
När samtycket återkallas kan användaren begära att deras information ska raderas från webbplatsens samtliga servrar. Detta görs genom att kontakta vårt dataskyddsombud på telefon: +46 (0)70-420 05 60.

 

§ 4. Behandling av personuppgifter

a) Personuppgifter som behandlas
Följande personuppgifter samlas in vid offertförfrågan genom vår webbplats:

 • Namn
 • Företag
 • E-post
 • Telefonnummer

b) Syftet med behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna sparas och behandlas för följande syften:

 

 • Tillhandahålla tjänster, produkter och kundsupport
 • Kommunikation
 • Fakturering
 • Marknadsföring och annonsering
 • Fullgörande av avtal

 

c) Personuppgifterna delas med
Användarens personuppgifter kan komma att delas med tredje part enligt följande: Dina personuppgifter kan delas med vårt moderbolag Interactive Solutions och våra partners, som finns att läsa om på hemsidan.

d) Hur länge sparas personuppgifterna?
Personuppgifterna sparas endast så länge det behövs för ändamålet. Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna policy, till exempel för att tillhandahålla en tjänst eller produkt, för att underhålla och förbättra befintliga tjänster, skicka nödvändig kommunikation och marknadskommunikation samt uppfylla våra skyldigheter enligt lag.

 

§ 5. Laglig grund för behandling av personuppgifter
För att behandla personuppgifter krävs en laglig grund. Vi behandlar personuppgifter på följande grunder:

 

 • Nödvändig behandling för att fullgöra ett avtal med dig
 • Nödvändig behandling för att uppfylla en rättslig förpliktelse
 • Berättigat intresse för att besvara förfrågningar och kommunicera om liknande varor och tjänster
 • Samtycke från dig

 

§ 6. Säkerhet och kryptering
Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs säkert och konfidentiellt genom kryptering. Vidare har vi vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter förloras eller används på ett olämpligt eller olagligt sätt. Tillgången till personuppgifterna är begränsad till behöriga personer och behandlas konfidentiellt.

§ 7. Dina rättigheter
Som användare vars personuppgifter vi behandlar har du vissa rättigheter:

 

 • Rätt till information
 • Rätt till rättelse
 • Rätt till radering
 • Rätt till begränsning
 • Dataportabilitet
 • Rätt att göra invändningar
 • Klagomål
 • Skadestånd

 

§ 8. Behandling av personuppgifter om barn
BioCell Analyticas tjänster och produkter är inte avsedda för personer under 18 år.

 

§ 9. Cookies
På vår webbplats används cookies, små textfiler som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för att förbättra webbplatsens funktioner och ge oss statistik om användningen. Användaren ges möjlighet att samtycka till cookies för att lagra eller hämta uppgifter i t.ex. mobil eller dator. De flesta webbläsare ger möjlighet att blockera cookies.

 

§ 10. Ändringar i policyn
Denna policy publicerades 25 maj 2018 och uppdaterades senast 7 september 2020. Den kan komma att ändras i framtiden, så användare uppmanas att läsa denna policy med jämna mellanrum.

 

§ 11. Kontakt
BioCell Analytica är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under webbplatsen www.biocellanalytica.se.

BioCell Analytica (org. nr 559229-7336)
Ulls väg 29C
756 45 Uppsala
Telefon: +46 (0)70-420 05 60

 


 

Johan Lundqvist
Docent i molekylär toxikologi
Grundare av BioCell Analytica
E-post: johan.lundqvist@biocellanalytica.se
Telefon: +46 (0)70-420 05 6