Om oss

BioCell Analytica har grundats av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och erbjuder analysmetoder som utvecklats i forskningen

Bakgrund

BioCell Analytica har grundats av Agneta Oskarsson och Johan Lundqvist, båda forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och med omfattande kunskap och erfarenhet av frågor kring hälsofarliga kemikalier, effektbaserade metoder för att undersöka förekomsten av hälsofarliga kemikalier i vatten och hur sådana metoder kan användas av företag i vattensektorn. BioCell Analytica har grundats som ett resultat av ett nära 10-årigt forskningssamarbete där vi utvecklat en panel av effektbaserade metoder för att undersöka förekomsten av hälsofarliga kemikalier i miljön. För att göra dessa nya och innovativa metoder tillgängliga för vattenbranschen har vi fått stöd från bland andra Vinnova, Uppsala Innovation Centre och SLU Holding. BioCell Analytica är företagspartner till Svenskt Vatten och innovationsföretag inom WIN Water-nätverket.

Team

Johan Lundqvist, Docent i molekylär toxikologi Grundare av BioCell Analytica

Johan Lundqvist

Docent i molekylär toxikologi
Grundare av BioCell Analytica

+46 (0)70-420 05 60

johan.lundqvist@biocellanalytica.se

Johan Lundqvist är docent i molekylär toxikologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och har erfarenhet av att leda flera stora forskningsprojekt med finansiering från forskningsrådet Formas och Vetenskapsrådet. Forskningen syftar till att utveckla effekt-baserade metoder för att undersöka förekomsten av hälsofarliga kemikalier i miljön, särskilt vattenmiljön. Forskningen bedrivs i nära samverkan med flera stora företag i vattensektorn. Johan Lundqvist har mångårig erfarenhet av biomedicinsk forskning i Sverige, Danmark, Tyskland och USA.

Agneta Oskarsson, Professor i livsmedelstoxikologi Grundare av BioCell Analytica

Agneta Oskarsson

Professor i livsmedelstoxikologi
Grundare av BioCell Analytica

+46 (0)73-621 42 37

agneta.oskarsson@biocellanalytica.se

Agneta Oskarsson är professor emerita i livsmedelstoxikologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Hon har mer än 40 års erfarenhet av forskning och riskbedömning vid svenska och utländska universitet, liksom ledande befattningar vid Livsmedelsverket och Astra Zeneca och som expert vid den europeiska livsmedelsmyndigheten (EFSA). Forskningen har varit inriktad på att förstå hur kemiska ämnen i livsmedel och dricksvatten kan påverka människors hälsa och hur ny molekylärbiologisk teknik kan användas för att i celler upptäcka effekter av hälsoskadliga ämnen.

Profilbild av Elin Lavonen, Vattenspecialist, fil.dr. miljöanalys på Biocell Analytica

Elin Lavonen

Vattenspecialist, fil.dr. miljöanalys

+46 (0)73-507 04 93

elin.lavonen@biocellanalytica.se

Elin Lavonen är fil. dr. i miljöanalys från Sveriges lantbruksuniversitet och har sedan sin doktorsexamen arbetat på bland annat Norrvatten, Veolia Water Technologies och VA-ingenjörerna. Sedan 2021 arbetar hon som vattenspecialist på BioCell Analytica.