Team och kompetens

BioCell Analytica har grundats av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och erbjuder analysmetoder som utvecklats i forskningen

Bakgrund

BioCell Analytica har grundats av Agneta Oskarsson och Johan Lundqvist, båda forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och med omfattande kunskap och erfarenhet av frågor kring hälsofarliga kemikalier, effektbaserade metoder för att undersöka förekomsten av hälsofarliga kemikalier i vatten och hur sådana metoder kan användas av företag i vattensektorn.

BioCell Analytica har grundats som ett resultat av ett nära 10-årigt forskningssamarbete där vi utvecklat en panel av effektbaserade metoder för att undersöka förekomsten av hälsofarliga kemikalier i miljön. Som ett led i vår ambition att göra dessa nya och innovativa metoder tillgängliga för vattenbranschen, har vi fått ett Proof-of-Concept-anslag från Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälle (Formas), där metoderna prövats i samarbete med dricksvatten- och avloppsreningsverk. Efter presentation av företagsidén antogs vi till programmet Business Build på Uppsala Innovation Center (UIC) under hösten 2019 för att få ytterligare insikt och förståelse för affärsutveckling.

Under 2020 har BioCell Analytica fått två anslag från Vinnova för att vidareutveckla våra metoder och affärsmodeller: Vinnovas utlysning riktad till innovativa företag inom livsmedelskedjan samt Vinnovas utlysning Innovativa startups steg 1. 

Grundare

Här kan du läsa mer om företagets bakgrund och om oss som startat BioCell Analytica.

 

Docent i molekylär toxikologi
Grundare av BioCell Analytica
+46 (0) 70-420 05 60
johan.lundqvist@biocellanalytica.se

Johan Lundqvist
Johan Lundqvist är docent i molekylär toxikologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och har erfarenhet av att leda flera stora forskningsprojekt med finansiering från forskningsrådet Formas och Vetenskapsrådet. Forskningen syftar till att utveckla effekt-baserade metoder för att undersöka förekomsten av hälsofarliga kemikalier i miljön, särskilt vattenmiljön. Forskningen bedrivs i nära samverkan med flera stora företag i vattensektorn. Johan Lundqvist har mångårig erfarenhet av biomedicinsk forskning i Sverige, Danmark, Tyskland och USA.

Professor i livsmedelstoxikologi
Grundare av BioCell Analytica
+46 (0) 73-621 42 37
agneta.oskarsson@biocellanalytica.se

Agneta Oskarsson
Agneta Oskarsson är professor emerita i livsmedelstoxikologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Hon har mer än 40 års erfarenhet av forskning och riskbedömning vid svenska och utländska universitet, liksom ledande befattningar vid Livsmedelsverket och Astra Zeneca och som expert vid den europeiska livsmedelsmyndigheten (EFSA). Forskningen har varit inriktad på att förstå hur kemiska ämnen i livsmedel och dricksvatten kan påverka människors hälsa och hur ny molekylärbiologisk teknik kan användas för att i celler upptäcka effekter av hälsoskadliga ämnen.