Om oss

BioCell Analytica har grundats av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och erbjuder analysmetoder som utvecklats i forskningen

Bakgrund
BioCell Analytica har grundats av Agneta Oskarsson och Johan Lundqvist, båda forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och med omfattande kunskap och erfarenhet av frågor kring hälsofarliga kemikalier, effektbaserade metoder för att undersöka förekomsten av hälsofarliga kemikalier i vatten och hur sådana metoder kan användas av företag i vattensektorn.

BioCell Analytica har grundats som ett resultat av ett nära 10-årigt forskningssamarbete där vi utvecklat en panel av effektbaserade metoder för att undersöka förekomsten av hälsofarliga kemikalier i miljön. För att göra dessa nya och innovativa metoder tillgängliga för vattenbranschen har vi fått stöd från bland andra Vinnova, Uppsala Innovation Centre och SLU Holding.

BioCell Analytica är innovationsföretag inom WIN Water-nätverket.