Team

BioCell Analytica har grundats av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och erbjuder analysmetoder som utvecklats i forskningen.

Team

Johan Lundqvist

Docent i molekylär toxikologi
Grundare av BioCell Analytica

+46 (0)70-420 05 60

johan.lundqvist@biocellanalytica.se

Johan Lundqvist är docent i molekylär toxikologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och har erfarenhet av att leda flera stora forskningsprojekt med finansiering från forskningsrådet Formas och Vetenskapsrådet. Forskningen syftar till att utveckla effekt-baserade metoder för att undersöka förekomsten av hälsofarliga kemikalier i miljön, särskilt vattenmiljön. Forskningen bedrivs i nära samverkan med flera stora företag i vattensektorn. Johan Lundqvist har mångårig erfarenhet av biomedicinsk forskning i Sverige, Danmark, Tyskland och USA.

Agneta Oskarsson

Professor i livsmedelstoxikologi
Grundare av BioCell Analytica

+46 (0)73-621 42 37

agneta.oskarsson@biocellanalytica.se

Agneta Oskarsson är professor emerita i livsmedelstoxikologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Hon har mer än 40 års erfarenhet av forskning och riskbedömning vid svenska och utländska universitet, liksom ledande befattningar vid Livsmedelsverket och Astra Zeneca och som expert vid den europeiska livsmedelsmyndigheten (EFSA). Forskningen har varit inriktad på att förstå hur kemiska ämnen i livsmedel och dricksvatten kan påverka människors hälsa och hur ny molekylärbiologisk teknik kan användas för att i celler upptäcka effekter av hälsoskadliga ämnen.

Elin Lavonen

Vattenspecialist, fil.dr. miljöanalys

+46 (0)73-507 04 93

elin.lavonen@biocellanalytica.se

Elin Lavonen är fil. dr. i miljöanalys från Sveriges lantbruksuniversitet och har sedan sin doktorsexamen arbetat på bland annat Norrvatten och Stockholm Vatten och Avfall. Sedan 2021 arbetar hon som vattenspecialist på BioCell Analytica. Hon har även en deltidstjänst som Professor of Practice i renvattenteknik vid Aalto-universitetet i Finland.

Ingrid Lyttkens

Affärssutvecklare 

+46 (0)73-028 72 51

ingrid.lyttkens@biocellanalytica.se

Ingrid Lyttkens är affärsutvecklare inom försäljning och marknad på BioCell Analytica. Hon har flera års erfarenhet från Life Science och utveckling av bolag. Ingrid började på BioCell Analytica i november 2023.

Anna Helsing arbetar som teknisk säljare på BioCell Analytica. Hon har många års erfarenhet inom försäljning, och har arbetat aktivt inom VA-branchen i 10 år. Anna började på BioCell Analytica i Juli 2024.

Geeta Mandava

Laboratoriechef

Geeta Mandava är BioCell Analyticas Laboratoriechef. Hon har en doktorsexamen i molekylär bioteknologi från Heidelberguniversitetet i Tyskland och många års erfarenhet av att odla olika typer av däggdjursceller och utföra effektbaserade mätningar. Geeta har arbetat på BioCell Analytica sedan starten 2019.

 

Kevin Kok-Phen Yan

Biomedicinsk analytiker

Kevin Kok-Phen Yan arbetar sedan januari 2024 som biomedicinsk analytiker på BioCell Analytica. Kevin Har en doktorsexamen i biokemi från Université Pierre et Marie Curie i Paris, och flera års arbetserfarenhet från branschen.

Styrelsen