Kundberättelser

Läs om några av våra kunder som har använt sig av våra effektbaserade analysmetoder.

Effektbaserad analys för dricksvatten

När Kenneth M Persson lyssnade på en redogörelse om forskningsprojektet SafeDrink där dricksvattenkvalitet utvärderades med bl.a. effektbaserad analys fick han en idé: i en bokhylla på hans kontor fanns nämligen dricksvatten som buteljerats under 90-talet – skulle det gå att analysera detta vatten och jämföra med nutida dricksvatten från samma vattenverk?

Kenneth M Persson – professor vid Teknisk Vattenresurslära på Lunds universitet

Läkemedelsrening på Nolhaga avloppsreningsverk 

Under 2021 genomförde Alingsås kommun ett pilotförsök på Nolhaga avloppsreningsverk där man undersökte två behandlingslinjer; ozonering kombinerat med filtrering genom granulerat aktivt kol (GAK) samt biologisk kolfiltrering (BAK). De valde att komplettera den kemiska analysen med effektbaserad analys vid utvärdering av hur effektivt läkemedel avskildes i olika reningssteg. 

Staffan Kaltin, projektledare Alingsås Kommun
Profilbild av Elin Lavonen, Vattenspecialist, fil.dr. miljöanalys på Biocell Analytica

Elin Lavonen

Vattenspecialist, fil.dr. miljöanalys

+46 (0)73-507 04 93

elin.lavonen@biocellanalytica.se

Är du också intresserad av en effektbaserad analys?
Det unika med BioCell Analyticas metoder är att de mäter effekten av alla ingående hälsoskadliga ämnen i provet, istället för att som tidigare mäta halten av ett fåtal utvalda kemiska ämnen. 

Kontakta oss gärna för förutsättningslös diskussion och rådgivning om hur våra effektbaserade analyser kan användas.