Kundberättelser

Läs om några av våra kunder som har använt sig av våra effektbaserade analysmetoder.

Läkemedelsrening på Nolhaga avloppsreningsverk 

Under 2021 genomförde Alingsås kommun ett pilotförsök på Nolhaga avloppsreningsverk där man undersökte två behandlingslinjer; ozonering kombinerat med filtrering genom granulerat aktivt kol (GAK) samt biologisk kolfiltrering (BAK). De valde att komplettera den kemiska analysen med effektbaserad analys vid utvärdering av hur effektivt läkemedel avskildes i olika reningssteg. 

Staffan Kaltin, projektledare Alingsås Kommun

Effektbaserad analys för dricksvatten

När Kenneth M Persson lyssnade på en redogörelse om forskningsprojektet SafeDrink där dricksvattenkvalitet utvärderades med bl.a. effektbaserad analys fick han en idé: i en bokhylla på hans kontor fanns nämligen dricksvatten som buteljerats under 90-talet – skulle det gå att analysera detta vatten och jämföra med nutida dricksvatten från samma vattenverk?

Kenneth M Persson – professor vid Teknisk Vattenresurslära på Lunds universitet

Nya avloppsreningstekniker och recipientpåverkan 

“Man kan säga att det var ett bra beslut att använda metoderna eftersom vi nu kunde dra slutsatser som tidigare inte varit möjliga. Exempelvis kunde vi kvantifiera att konventionell avloppsrening tar bort >80% av de toxiska effekterna, inklusive kända och okända ämnen samt blandeffekter. De extra reningsstegen med ozonering och GAK-filtrering tog bort ytterligare upp mot 99% av vissa toxiska effekter.”