White Papers

Här hittar du samtliga av våra White Papers

Grönt dricksglas i PNG-format

DRICKSVATTEN

I vårt White Paper “Kemiska föroreningar i dricksvatten – nya innovativa analysmetoder” (mars 2022) kan ni läsa mer om  hur effektbaserade analysmetoder kan användas för kontroll av kemiska föroreningar i dricksvatten. 

Vatten rinner ut ur ett avlopp, PNG

AVLOPPSRENING

I vårt White Paper “Kemiska föroreningar i avloppsvatten – nya innovativa analysmetoder” (reviderad maj 2023) kan ni läsa mer om hur effektbaserade analysmetoder kan användas för kontroll av kemiska föroreningar i avloppsvatten.

Grön droppe i ett förstoringsglas PNG

MILJÖÖVERVAKNING

I vårt White Paper “Kemiska föroreningar i sjöar och vattendrag – miljöövervakning med effektbaserade metoder i celler” (mars 2023) kan ni läsa mer om hur effektbaserade metoder kan användas för kontroll av kemiska föroreningar i ytvatten.