Tekniska lösningar

För att minska riskerna med kemiska föroreningar i vattnet behöver vattenbranschen utvärdera nya tekniska lösningar.

OM

Vattenbranschen står inför stora nyinvesteringar för att byta ut gamla system, möta ett ökat behov, och ökade miljökrav för att minska riskerna med kemiska föroreningar i vattnet. Avloppsreningsverken investerar i nya tekniska lösningar för att avlägsna läkemedelsrester och andra kemiska föroreningar. Dricksvattenverken planerar investeringar i kemiska barriärer som ska säkerställa att eventuella kemiska föroreningar i råvattnet inte ska nå dricksvattenkonsumenterna. 

Att välja de bästa tekniska lösningarna är en stor utmaning, eftersom kunskapen är så begränsad om vilka kemiska föroreningar det är som är hälso- och miljöfarliga. BioCell Analyticas analysmetoder kan användas för att utvärdera hur effektivt nya reningstekniker avskiljer hälso- och miljöfarliga kemikalier, så väl kända som okända ämnen. Därmed kan kostsamma felinvesteringar undvikas. Våra analysmetoder används för att utvärdera nya tekniska lösningar hos flera av Sveriges största vattenverk.

VI ERBJUDER

Vi mäter effekter inom 3 områden för att ni ska kunna få en bred bild av vattnet och se hur effektiv er reningsteknik är:

  • Hormonstörande effekter
  • “Miljösensorer”
  • DNA-skada
 
Vi erbjuder självklart fördjupad rådgivning och tolkning av resultat i samband med utsvar. 
 
Kontakta oss för offert eller om ni vill ha mer information, vi skräddarsyr gärna lösningar som passar er!