Tjänster

BioCell Analytica utför biologiska analyser för att upptäcka hälsofarliga föroreningar i vatten.

Grönt dricksglas i PNG-format

DRICKSVATTEN

Med våra metoder kan vi säkerställa att dricksvattnet inte är förorenat av hälsofarliga kemikalier.

Vatten rinner ut ur ett avlopp, PNG

AVLOPPSRENING

Våra analysmetoder kan kartlägga förekomst och reningseffektivitet för miljöfarliga kemikalier i avloppsvatten.

Grön droppe i ett förstoringsglas PNG

MILJÖÖVERVAKNING

Våra analysmetoder visar den sammantagna effekten, den så kallade cocktaileffekten, som uppstår då flera ämnen samverkar.

Kugghjul som snurrar i en cirkel

TEKNISKA LÖSNINGAR

För att minska riskerna med kemiska föroreningar i vatten behöver branschen utvärdera nya tekniska lösningar.