Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. I Sverige dricker varje invånare cirka 2 liter vatten per dag.

OM

BioCell Analyticas metoder kan användas för att säkerställa att dricksvattnet inte är förorenat med hälsofarliga kemikalier.

Metoderna kan också användas för att undersöka hur effektivt sådana kemiska föroreningar avlägsnas under dricksvattenberedningen, om de skulle finnas i råvattnet, eller om skadliga ämnen bildas vid klorering av dricksvatten.

Våra analysmetoder används idag hos flera av Sveriges största dricksvattenproducenter.

I EU:s nya dricksvattendirektiv ingår kravet att införa en riskbaserad strategi, som omfattar hela kedjan från råvatten till hushållen, för att säkra vattenkvaliteten. Våra effektbaserade metoder lämpar sig väl för denna strategi.

VI ERBJUDER

Vi mäter effekter inom 3 områden för att ni ska få en bred bild av ert vatten: 

  • Hormonstörande effekter
  • “Miljösensorer”
  • DNA-skada
 
Vi erbjuder självklart fördjupad rådgivning och tolkning av resultat i samband med utsvar. 
 
Kontakta oss för offert eller om ni vill ha mer information, vi skräddarsyr gärna lösningar som passar er!

WHITE PAPER

I vårt White Paper “Kemiska föroreningar i dricksvatten – nya innovativa analysmetoder” (mars 2022) kan ni läsa mer om hur effektbaserade analysmetoder kan användas för kontroll av kemiska föroreningar i dricksvatten.