Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. I Sverige använder varje invånare cirka 160 liter vatten per dag, varav tio liter till dryck och matlagning.

Dricksvatten
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och vår hälsa är i högsta grad beroende på tillgång till säkert dricksvatten. Det stora intaget, den livslånga konsumtionen och det faktum att vi dricker vatten från ett och samma dricksvattenverk under stora delar av livet gör att även låga halter av kemiska föroreningar i dricksvatten kan utgöra en risk för människors hälsa. Det kan t.ex. handla om hormonstörande ämnen eller ämnen som kan skada människors arvsmassa.

BioCell Analyticas analysmetoder kan användas för att säkerställa att dricksvattnet inte är förorenat av hälsofarliga kemikalier. Metoderna kan också användas för att undersöka hur effektivt sådana kemiska föroreningar avlägsnas under dricksvattenberedningen, om de skulle finnas i råvattnet, eller om skadliga ämnen bildas vid klorering av dricksvatten. Våra analysmetoder har använts för studier hos flera av Sveriges största dricksvattenproducenter. I EU:s nya dricksvattendirektiv ingår kravet att införa en riskbaserad strategi, som omfattar hela kedjan från råvatten till hushållen, för att säkra vattenkvaliteten. Våra effektbaserade metoder lämpar sig väl för denna strategi.

Mer information om hur effektbaserade analysmetoder kan användas för kontroll av kemiska föroreningar i dricksvatten finns i vårt White Paper ”Kemiska föroreningar i dricksvatten – nya innovativa analysmetoder” (mars 2022). Du kan ladda ner detta White Paper nedan.

Ladda hem White Paper

I vårt White Paper ”Kemiska föroreningar i dricksvatten – nya innovativa analysmetoder” (mars 2022) kan ni läsa mer om  hur effektbaserade analysmetoder kan användas för kontroll av kemiska föroreningar i dricksvatten.