Avloppsrening

BioCell Analyticas analysmetoder kan användas för att kartlägga förekomsten av hälso- och miljöfarliga kemikalier i avloppsvatten.

METOD

Avloppsvatten innehåller många kemiska föroreningar, såsom hushållskemikalier och läkemedelsrester.

Dagens avloppsreningstekniker klarar inte av att fullständigt avlägsna alla dessa föroreningar innan det renade vattnet släpps ut i miljön.

BioCell Analyticas analysmetoder används för att kartlägga förekomsten av hälso- och miljöfarliga kemikalier i såväl inkommande som renat avloppsvatten samt för att utvärdera hur effektivt dessa föroreningar avlägsnas i reningsverket. Våra analysmetoder används hos flera av Sveriges största avloppsreningsverk.

VI ERBJUDER

Våra analysmetoder kan kartlägga förekomst och reningseffektivitet för miljöfarliga kemikalier i avloppsvatten.

WHITE PAPER

I vårt White Paper “Kemiska föroreningar i avloppsvatten – nya innovativa analysmetoder” (reviderad maj 2023) kan ni läsa mer om hur effektbaserade analysmetoder kan användas för kontroll av kemiska föroreningar i avloppsvatten.