Avloppsrening

BioCell Analyticas analysmetoder kan användas för att kartlägga förekomsten av hälso- och miljöfarliga kemikalier i avloppsvatten.

Vatten rinner ut ur ett avlopp, PNG

Avloppsrening
Avloppsvatten innehåller många kemiska föroreningar, såsom hushållskemikalier och läkemedelsrester. Dagens avloppsreningstekniker klarar inte av att fullständigt avlägsna alla dessa föroreningar innan det renade vattnet släpps ut i miljön. BioCell Analyticas analysmetoder kan användas för att kartlägga förekomsten av hälso- och miljöfarliga kemikalier i såväl inkommande som renat avloppsvatten samt för att utvärdera hur effektivt dessa föroreningar avlägsnas i reningsverket. Våra analysmetoder används hos flera av Sveriges största avloppsreningsverk.

Mer information om hur effektbaserade analysmetoder kan användas för kontroll av kemiska föroreningar i avloppsvatten finns i vårt White Paper ”Kemiska föroreningar i avloppsvatten – nya innovativa analysmetoder” (maj 2023). Du kan ladda ner detta White Paper här.

Hur har våra metoder använts?

“Mer än 80% av de toxiska effekterna togs bort

Gisela_beskuren

Gisela Holm, senior konsult och ekotoxikolog, Sweco.

“Utvärderingen med effektbaserad analys var det mest intressanta med hela projektet!”

Staffan Kaltin, projektledare Alingsås Kommun

Staffan Kaltin, projektledare i Alingsås Kommun.

Ladda hem White Paper

 I vårt White Paper “Kemiska föroreningar i avloppsvatten – nya innovativa analysmetoder” (reviderad maj 2023) kan ni läsa mer om  hur effektbaserade analysmetoder kan användas för kontroll av kemiska föroreningar i avloppsvatten.