Avloppsrening

BioCell Analyticas analysmetoder kan användas för att kartlägga förekomsten av hälso- och miljöfarliga kemikalier i avloppsvatten.

Avloppsrening
Avloppsvatten innehåller många kemiska föroreningar, såsom hushållskemikalier och läkemedelsrester. Dagens avloppsreningstekniker klarar inte av att fullständigt avlägsna alla dessa föroreningar innan det renade vattnet släpps ut i miljön. BioCell Analyticas analysmetoder kan användas för att kartlägga förekomsten av hälso- och miljöfarliga kemikalier i såväl inkommande som renat avloppsvatten samt för att utvärdera hur effektivt dessa föroreningar avlägsnas i reningsverket. Våra analysmetoder har använts för studier hos flera av Sveriges största avloppsreningsverk.

 

Mer information om hur effektbaserade analysmetoder kan användas för kontroll av kemiska föroreningar i avloppsvatten finns i vårt White Paper ”Kemiska föroreningar i avloppsvatten – nya innovativa analysmetoder” (oktober 2021). Du kan ladda ner detta White Paper nedan.

”Utvärderingen med effektbaserad analys var det mest intressanta med hela projektet!”

Staffan Kaltin, projektledare Alingsås Kommun

Staffan Kaltin, projektledare i Alingsås Kommun.

Ladda hem White Paper

I vårt White Paper ”Kemiska föroreningar i avloppsvatten – nya innovativa analysmetoder” (oktober 2021) kan ni läsa mer om  hur effektbaserade analysmetoder kan användas för kontroll av kemiska föroreningar i avloppsvatten. Fyll i din e-post och ladda ner vårt White Paper gratis!

White Paper

I vårt White Paper “Kemiska föroreningar i avloppsvatten – nya innovativa analysmetoder” (oktober 2021) kan ni läsa mer om  hur effektbaserade analysmetoder kan användas för kontroll av kemiska föroreningar i avloppsvatten.

Framsida White Paper - Avloppsrening