MiKe-projektet pågår fortsatt under hela 2023.

Just nu mäter vi toxiska effekter i 15 dricksvattenanläggningar runt om i Sverige för att undersöka kemiska risker i deras rå- och dricksvatten. Det är en av världens största studier som använder effektbaserade metoder för att bedöma kända såväl som okända toxiska blandningseffekter i dricksvatten. Ett fantastiskt steg mot att använda nya metoder för övervakning av vårt viktigaste livsmedel!

Projektet finansieras av de deltagande kommunerna samt med medel från Svenskt Vatten Utveckling och DRICKS.

Årligen produceras tusentals kemikalier och nya utvecklas varje dag. Många av dessa kan hamna i våra vattendrag, ofta i komplexa blandningar och trots detta är endast ett fåtal ämnen reglerade. Med effektbaserade metoder fokuserar vi på hela blandningen av föroreningar i vatten och ökar möjligheterna att upptäcka kemiska risker i tid!

Elin Lavonen från BioCell Analytica är projektledare tillsammans med Karsten Pedersen på Micans (som driver ett arbetspaket om mikrobiologiska risker) och Kenneth M Persson, professor vid Teknisk Vattenresurslära på Lunds universitet och forskningsledare på Sydvatten och Sweden Water Research.

Kenneth M Persson fick frågan vad han hoppas att projektet ska kunna bidra med och svarar så här:

”Det ska bli otroligt intressant att kartlägga hur svenska råvatten och dricksvatten ser ut – vad har vi för variationer geografiskt och säsongsmässigt? Min förhoppning är att vi ska kunna få upp en rutin för regelbunden screening med effektbaserade metoder som ett komplement till den kemiska analys vi gör idag. Detta kommer att vidga förståelsen för hur vattenkvaliteten ser ut genom att man kan identifiera effekter av alla typer av föroreningar som kan finnas, i synnerhet cocktaileffekter. Lagstiftningen fokuserar nästan bara på antropogena föroreningar men det är viktigt att komma ihåg att naturliga toxiska ämnena ofta är mest potenta! Med effektbaserad analys fångar vi även in dessa ämnen.”

Är du nyfiken på att veta mer om projektet? Länk till projektbeskrivning hos SVU hittar ni här och ni är även välkomna att kontakta Elin Lavonen som gärna berättar mer!