Nationella dricksvatten-konferensen

13-14 oktober 2022, Visby

Elin Lavonen kommer att befinna sig på plats i Visby, hoppas vi ses där!

Läs mer här