Nytt forskningsanslag! BioCell Analytica har fått ett anslag från forskningsrådet Formas, för att visa hur effektbaserade metoder kan använda i praktiken, för att bidra till säkrare dricksvatten. Anslaget, på mer än 2 miljoner kronor, gör det möjligt för oss att tillsammans med NorrvattenUppsala Vatten och Avfall AB och Sydvatten AB visa hur effektbaserade metoder kan användas för källspårning av föroreningar samt för att identifiera hittills okända miljögifter, samt hur metoderna kan användas i små respektive stora dricksvattenverk.

Vi ser fram emot ett spännande projekt tillsammans med Helene EjhedDaniel HellströmSandy ChanBritt-Marie Pott och McCleaf Philip.

Facebook
Twitter
LinkedIn