KEMISKA FÖRORENINGAR I YTVATTEN – MILJÖÖVERVAKNING MED EFFEKTBASERADE MEDTODER I CELLER

28:e mars 2023

13.00-14.30

Kemiska föroreningar i miljön är ett alltmer uppmärksammat problem. Effektbaserade metoder i celler (EBM) är ett resurseffektivt sätt att mäta oönskade effekter av organiska föroreningar i vatten.  Metoderna mäter effekter av såväl kända som okända ämnen och cocktaileffekter. I EU:s förslag till ändring av Vattendirektivet från oktober 2022 föreslås EBM för övervakning av östrogena effekter och blandningseffekter i ytvatten.

Under detta webinarium kommer vi att beskriva hur effektbaserade metoder kan användas som ett komplement till kemiska analyser i ytvatten för att detektera och utvärdera organiska föroreningar. Vi kommer också att presentera exempel från tidigare studier av recipientpåverkan från renat avloppsvatten samt råvattenkvalitet på dricksvattenverk. 

Vi tror att detta webbinarium kommer att vara av stort intresse för er som arbetar med miljöanalys men också för dig som på andra sätt arbetar med komplexa miljöföroreningar i vatten och vi ser fram emot att välkomna dig till detta webbinarium.

ANMÄL DIG HÄR eller på länken: bit.ly/3ICIu0b

Ladda ned program här

Program 

13.00 Mattias Sörengård Miljöspecialist, BioCell Analytica

  Inledning.

13.05 Johan Lundkvist SLU, medgrundare BioCell Analytica

  Översikt av EBM – Metodbeskrivning och möjligheter.

13.20 Gisela Holm Konsult dricksvatten, miljö och läkemedel på Sweco

  EBM för att utvärdera reningseffektivitet och miljörisker i avloppsvatten.

13.40 Henrik Sundberg Miljögiftsamordnare på Länsstyrelsen Gävleborg

  Erfarenheter av EBM på Länsstyrelsen Gävleborg.

13.55 Elin Lavonen Vattenspecielist, BioCell Analytica

  EBM som ett verktyg för att upptäcka okända miljö- och hälsorisker i ytvatten och dricksvatten.

14.10 Agneta Oskarsson SLU, medgrundare till BioCell Analytica

  Lansering av Biocell Analyticas White Paper om EBM för miljöövervakning.

14.15-14.30 Diskussion och frågor