Nu är nästa stora rå- och dricksvattenprojekt igång!

Tillsammans med vattenvårdsförbunden i Sveriges stora sjöar Vänern, Vättern och Mälaren, och i hela nio dricksvattenverk som använder sjöarna som råvattentäkter ska vi under det kommande året undersöka vattenkvaliteten med effektbaserad analys för att brett kunna screena efter toxiska effekter från kemiska föroreningar.

På BioCell Analytica älskar vi projekt – då får vi jobba nära deltagarna och deras frågeställningar, och ha det väldigt trevligt längs vägen!