BioCell Analyticas analysmetoder sprider sig även utanför Sverige! Här ser vi provinsamling i Kosovo, där vi bidrar till ett miljöövervakningsprojekt som Naturvårdsverket genomför med finansiering från Sida. 

Länsstyrelsen Dalarna assisterar med kunskap och praktiskt genomförande.