BioCell Analytica genomför en framgångsrik emission och tar in drygt 6,4 miljoner kronor. Bland de största investerarna finns Almi invest som bidrar med cirka 2,5 miljoner kronor, samt Länsförsäkringar Uppsala. Flera andra aktörer deltar också i emissionen, inklusive SLU Holding AB, Uppsala universitets Invest AB, Saminvest, Beijerstiftelserna och ett antal privatinvesterare.

Det insamlade kapitalet kommer att användas för att påskynda tillväxttakten på både den svenska och europeiska marknaden. BioCell Analytica har som mål att utöka sin närvaro och expandera sina verksamheter inom biosensorutveckling. Teknikutvecklingen av en effektbaserad biosensor kommer att vara en viktig del av satsningen. Med hjälp av denna teknologi kan företaget erbjuda innovativa lösningar inom området och möta de ökande behoven inom biomedicinsk forskning och diagnostik.

Dessutom planerar BioCell Analytica att etablera ett eget analyslaboratorium. Genom att ha en intern analyskapacitet kan företaget snabbt och effektivt utföra tester och analyser, vilket kommer att underlätta produktutveckling och kvalitetskontroll. Detta steg kommer att bidra till att stärka företagets konkurrenskraft och position som en pålitlig leverantör av biomedicinska analyslösningar.

Den framgångsrika emissionen och det erhållna kapitalet ger BioCell Analytica en solid grund för att driva sin tillväxtstrategi framåt. Med stöd från olika investerare och resurserna från emissionen kan företaget fortsätta sin teknikutveckling, expandera sin närvaro på marknaden och etablera sig som en ledande aktör inom biosensorområdet.