Mall webbinarium stillbild (2)

Vi är glada över att meddela vårt senaste forskningsprojekt med delfinansiering från Svenskt Vatten Utveckling (SVU). 

Målet är att kartlägga sammantagna effekter av kända och okända organiska mikroföroreningar, samt blandningseffekter i orenat och renat avloppsvatten, samt i recipienter för att upptäcka tidigare okända kemiska risker och identifiera behov av optimering av befintlig rening eller nya reningssteg. Resultaten kommer att sammanställas och jämföras inom projektet, med tidigare data, samt med i litteraturen föreslagna riktvärden.